styrelsen

                                                  Bild på Styrelsen 2017
Bakre raden: Eyvindur Mandal, Ordförande Göran Fernsund, Ante Eklund.
Främre raden: Sekreterare Josefin Ewert, Elsa Mandal Hregggvindsdottir (Med Freyja i knät, som ej är med i styrelsen ännu), Kassör Emelie Althén.
Foto: Anne Adre-Isaksson

STYRELSEN  2017
Ordförande: Göran Fernsund 070-556 01 61
                       goran.fernsund@gmail.com
                       medlemsansvarig
Sekreterare: Josefin Ewert  073-025 26 09
                        josefin.hallerby@gmail.com
                        ansvarig för facebook 
Kassör:          Emelie Althén 070-990 59 57   
                       emelie_althen@hotmail.com 
                       kassör            
Ledamot:      Ante Eklund 070-557 11 77
                       ante@rolsta.se
                       ansvarig hemsidan
Ledamot:      Eyvindur Mandal 073-521 51 60
                       eyvi@hotmail.com
Suppleant:    Elsa Mandal Hregggvidsdottir  070-898 62 42 
                        elsa.mh@hotmail.com          
_______________________________________________________________________________

Tävlingsgrupp: Linda Eriksson 0733940665
                           skraddarbol@hotmail.se
                           skeidtavling@outlook.comRevisorer:  Lotta Lantz & Jenny Mandal 

Valberedning: Linda Eriksson, Evelyn  Storgård, Helene Råstedt, Micke Jansson

Hemsidan: Ante Eklund

FaceBook: Josefine Ewert

Passklubben Skeid:
Org. nr  802 495-2627
Bankgiro:  835-9051

Passklubben Skeið
c/o Emelie Althén
Svedenvägen 83
762 93 Rö, Sverige